Obiecujące akcje tureckie
26 kwietnia 2016

akcje tureckieGiełda w Stambule jest w gronie najlepiej spisujących się rynków wschodzących w tym roku. Od początku stycznia zyskała prawie +20 proc. W głównej mierze jest to efekt łagodniejszej polityki Fedu dotyczącej cyklu podwyżek stóp procentowych w USA, która przypomniała inwestorom o akcjach z rynków wschodzących.

Indeks BIST ostatnie trzy miesiące zakończył na plusie. W kwietniu ta passa może być kontynuowana. Od początku miesiąca indeks rośnie już o +2,7 proc. Ze zwyżek w Stambule korzystają też klienci funduszy akcji tureckich. Z zyskiem sięgającym niemal +16 proc. należą one do najlepszych grup z oferty TFI w tym roku. (wiecej…) »

Dobre prognozy dla złota
1 marca 2016

wzrost notowań złotaO stycznia br. obserwowany jest wzrost notowań złota, który wskazuje na to, że czteroletnia tendencja spadkowa dobiega końca. Cena uncji kruszcu sięga obecnie 1240 dolarów i jest najwyższa od blisko 12 miesięcy. Dobre prognozy dla rynku złoto to efekt niepewnej sytuacji na globalnym rynku finansowym.

W ciągu ostatnich siedmiu tygodni cena uncji złota wzrosła o blisko 16 proc., do poziomu 1237 dolarów. Marcin Działek, analityk techniczny Domu Maklerskiego BZ WBK wyjaśnia, że z jednej strony wyjście z czteroletniej korekty spadkowej wynika z prawa ekonomii – wydobycie złota przy cenie ok. 1 tys. dolarów za uncję jest nierentowne. Zwiększone zainteresowanie złotem wynika tez ze wzrostu ryzyka na rynkach finansowych. (wiecej…) »

Fundusze stabilnego wzrostu dla ostrożnych
3 lutego 2016

Inwestowanie w akcje wiąże się z ryzykiem, na rynku obligacji skarbowych o zarobek może być ciężko. Osoby o niskiej skłonności do ryzyka mają niełatwe zadanie: jak połączyć bezpieczną część portfela z potencjałem do osiągnięcia zysku wyższego niż na lokacie. Dla inwestorów, którzy wierzą w odbicie na warszawskim parkiecie, ale jednocześnie chcą się czuć stosunkowo bezpiecznie ze swoją decyzją, rozwiązaniem mogą być fundusze stabilnego wzrostu.

Skierowane są do osób wykazujących dużą niechęć do ryzyka. Łączą inwestowanie w akcje z solidną poduszką bezpieczeństwa, jakimi są instrumenty dłużne. Ich portfel może zawierać do 40 proc. walorów spółek, reszta ulokowana jest najczęściej w obligacje skarbowe. Podejście zarządzających do rynku akcji jest różne. W grupie stabilnego wzrostu znaleźć można fundusze, które w pełni wykorzystują statutowy limit zaangażowania w walory spółek, ale też takie, które utrzymują je na poziomie najwyżej kilkunastu procent. (wiecej…) »

Produkty strukturyzowane dają wiele możliwości inwestycyjnych
16 grudnia 2015

wiele możliwości inwestycyjnychInstytucje finansowe proponują różne pomysły przy konstruowaniu produktów strukturyzowanych o najwyższym potencjale generowania zysków. Struktury należą do grupy inwestycji alternatywnych. Ich wyniki inwestycyjne kształtują się inaczej niż notowania tradycyjnych papierów wartościowych (akcji, obligacji). Każdy produkt charakteryzuje się właściwym sobie sposobem zachowania w danej sytuacji rynkowej, a to przekłada się na zyskowność z inwestycji. Warunki emisji określają formułę wypłaty zysku z uwzględnieniem różnych scenariuszy rynkowych.

Wynik produktu strukturyzowanego zależeć może od wartości koszyka akcji, miar ekonomicznych, cen towarów, kursów walut lub dowolnej konfiguracji aktywów. (wiecej…) »

Coraz więcej Polaków inwestuje w alkohole
9 maja 2014

Inwestycje w whiskyInwestycje w whisky zyskują w Polsce coraz większą liczbę zwolenników. W ten trunek zainwestowano już około 25 mln zł. Coraz popularniejsze staje się inwestowanie w beczki. Whisky w beczkach zyskuje na wartości jako składnik do produkcji whisky blended lub rzadkich edycji butelek single cask. W przypadku takiej inwestycji inwestor zarabia na niedostępności pełnych beczek na rynku brokerów. Już w tym momencie beczka 15-letnia jest droższa niż 12-letnia. Spożycie whisky rośnie systematycznie na całym świecie. Nawet jeżeli trend wzrostowy zatrzyma się, nadal bazą pozostaje sam fakt starzenia się whisky w beczce – tłumaczy Krzysztof Maruszewski, prezes Stilnovisti. Spółka ta założona w 2006 roku prowadzi inwestycje skupiając się głównie na aktywach alternatywnych takich jak whisky, wino i sztuka. (wiecej…) »

Nowe przepisy o alternatywnych funduszach inwestycyjnych
27 marca 2014

alternatywne fundusze inwestycyjneRząd przyjął założenia do projektu ustawy o zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Nowe regulacje przyczynią się do poprawy pozycji polskich podmiotów prowadzących działalność polegającą na zbieraniu kapitału w celu jego wspólnego inwestowania poprzez wprowadzenie tzw. jednolitego paszportu – będzie to oznaczało możliwości świadczenia usług w całej Unii Europejskiej.

Efektem zmian ma być także pobudzenie alternatywnych względem banków źródeł finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw, poszerzenie oferty inwestycyjnej na krajowym rynku kapitałowym oraz pobudzenie konkurencji. (wiecej…) »

Struktury umożliwiają inwestycje na rynkach rozwiniętych
19 lutego 2014

inwestycje na rynkach rozwiniętychW bankach pojawiły się produkty strukturyzowane umożliwiające inwestycje na rynkach rozwiniętych. Polacy inwestorzy, którzy chcą ulokować pieniądze w akcjach globalnych koncernów mają do dyspozycji oferty: PKO BP, Alior Banku lub BNP Paribas Banku. Instytucje te do końca lutego prowadzą zapisy na produkty strukturyzowane z ochroną kapitału.

Dwuletnia Lokata Zimowa z oferty PKO BP oparta jest na koszyku akcji spółek sponsorujących zimowe igrzyska olimpijskie w Soczi. Są to takie marki jak: Samsung Electronics, Panasonic, Atos, Coca-Cola, McDonald’s, Adecco, Microsoft. Wysokość zysku wyniesie 15 – 18 proc.(ostateczna wartość wyliczona zostanie po zakończeniu subskrypcji) i uzależniona będzie od zmiany kursów akcji między 5 marca tego roku a 25 lutego 2016 roku. (wiecej…) »

Rekomendacje analityków na 2013 rok były trafne
13 stycznia 2014

Rekomendacje analitykówNiemal dwie trzecie spółek polecanych przez analityków przyniosło w 2013 roku zyski. W wielu przypadkach były one nawet trzycyfrowe. Jednak raporty analityków powinny być traktowane jako uzupełnienie własnej opinii inwestora na temat danej spółki. Nie mogą być głównym kryterium wyboru akcji. Nie ma prognoz pewnych w 100 proc. Rekomendacje ekspertów często bywają błędne. Przykładów jest wiele, są to m.in. akcje Kopeksu, Kernela, KGHM czy JSW. Wszystkie rok temu były dobrze oceniane przez analityków, dziś ich ceny są o 40 – 50 proc. niższe (wiecej…) »

Fundusz stabilnego wzrostu można zbudować samodzielnie
28 listopada 2013

Fundusz stabilnego wzrostuZapowiadana przez rząd zmiana w systemie emerytalnym polegająca m.in. na umorzeniu obligacji gwarantowanych przez skarb państwa stanowiących istotny składnik portfeli OFE, wymusiła na OFE stosowanie innej strategii inwestycyjnej, która stanie się bardziej agresywna. Obecnie zbliżona jest do tej stosowanej przez fundusze inwestycyjne stabilnego wzrostu. Polega ona na inwestowaniu w akcje ok. 30 proc. aktywów funduszy, zaś pozostałych 70 proc. w obligacje, bony skarbowe czy depozyty bankowe. Rządowe zmiany nie wpłyną na wysokość przyszłych emerytur, dlatego warto odkładać samodzielnie. Decydując się na rozpoczęcie oszczędzania na dodatkową emeryturę w funduszu stabilnego wzrostu można wziąć też pod uwagę nieco inną opcję. Więcej można zyskać samodzielnie budując taki fundusz, inwestując w odpowiednich proporcjach osobno w fundusze akcji i obligacji. (wiecej…) »

Inwestorzy szukają nowych sposobów na osiągnięcie zysków
25 października 2013

obligacje zabezpieczające przed skutkami klęskInwestorzy w tempie najwyższym od sześciu lat wykupują obligacje zabezpieczające ich przed skutkami klęsk żywiołowych. Sprzedaż obligacji katastroficznych, które przerzucają ryzyko ubezpieczeniowe na inwestorów i mogą zostać całkowicie anulowane w przypadku klęski żywiołowej sięgnęła w tym roku 6 mld dolarów.

Zainteresowanie inwestorów tymi instrumentami wynika m.in. z tego, ze oferują one sowite zyski w porównaniu z innymi papierami dłużnymi. Od początku tego roku do końca września łączne zwroty z obligacji katastroficznych wyniosły niemal 9,5 proc. Tymczasem inwestycje korporacyjne przyniosły w tym samym okresie jedynie 1,3 – proc. zwrot. Obligacje te mają zwykle płynne oprocentowanie, oznacza to, że oferują pewną ochroną przed zmianami stóp benchmarkowych. W przeciwieństwie do innych papierów są w dużej mierze niezależne od ogólnych nastrojów panujących na rynkach finansowych. (wiecej…) »